pasfoto
mont saint michel
mont saint michel

De kloof tussen BIM en GIS overbrugd

Eindhoven, 14 mei 2014

In de bouwwereld wordt al jaren gesproken over BIM. Er is ook veel discussie over wat met de term BIM wordt bedoeld. Over het algemeen wordt er gesproken over integrale 3d modellen, de asset life cycle en het koppelen van informatie uit andere bronnen.

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. In het kort komt het erop neer dat je informatie koppelt aan een locatie. De informatie is opgeslagen in tabellen. Door slim om te gaan met de informatie is het mogelijk om naast de bekende database analyses uit te voeren ook analyses uit te voeren op basis van locatie.

Als het om BIM gaat denken veel mensen aan processen en modellen. Bij GIS denken de meeste mensen aan applicaties en software. Een tweede verschil zit in de toepassingen. Bekeken vanuit de asset life cycle denken mensen bij BIM vooral aan ontwerpen en bouwen. Bij GIS wordt vooral gedacht aan beheer en onderhoud. De term BIM wordt vooral gebruikt bij in grote schalen (tot 1:100), waar mensen bij GIS vooral denken aan kleine schalen (vanaf 1:1.000). Als het gaat om software kennen we bij BIM een grote variëteit: CAD software, System Engineering (SE) software, planningspakketten. Bij GIS denken we aan GIS software.

De basis concepten van GIS komen terug in wat we nu BIM noemen. Voor beide is het van belang om de informatie op een goede manier te modelleren, zodat deze hergebruikt kan worden. Het hergebruiken van informatie gaat om het opbouwen van informatie en om het kunnen vergelijken van informatie. Het vergelijken van de geometrische informatie in BIM wordt clash-detectie genoemd waar het in de GIS wereld wordt benoemd als ruimtelijke analyses. Het koppelen van informatie op basis van unieke identifiers is een database principe dat in de GIS wereld al heel lang gebruikt wordt. De BIM wereld is al lang tijd bezig met 3D geometriën.

Zo zijn er dus verschillen en overeenkomsten. De BIM wereld en de GIS wereld lijken heel verschillend te zijn, terwijl ze in essentie vanuit dezelfde concepten werken. Door heel verschillende ontstaansgeschiedenissen is het lastig om beide werelden bij elkaar te brengen. Er worden verschillende talen gesproken en principes gehanteerd. Dit maakt het lastig om elkaars gegevens in elkaars software te gebruiken.

Gelukkig zien we ook dat de werelden naar elkaar toe groeien. In Nederland wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de Concepten Bibliotheek Nederland (CB-NL). In deze concepten bibliotheek worden verschillende concepten beschreven en gekoppeld aan verschillende standaarden uit de bouw- en GIS-wereld.

In mijn ogen moeten we vooral niet bang zijn om elkaar op te zoeken en van elkaar te leren. Als dat betekent dat we soms misschien dingen dubbel moeten doen om te kijken wat nu de beste methode is om iets gedaan te krijgen is dat maar zo. Om de asset life cycle rond te krijgen zullen we elkaars gegevens moeten hergebruiken ongeacht de wereld waar ze vandaan komen. Voor een goed ontwerp is informatie van de bestaande situatie van belang en om te kunnen beheren is het belangrijk om te weten wat waar is gebouwd.

Laten we de kloof tussen BIM en GIS overbruggen en laten we het vooral gaan hebben over slim informatie management. Hiervoor moeten we gaan bouwen aan gelijke geografische modellen en onze software gebruiken daar waar het goed in is, ongeacht ontwerp of beheer.

illustratie

Zolang er nog vanuit verschillende principes gewerkt wordt, kunnen we de kloof voor een groot deel overbruggen met ETL software. Door te werken met overkoepelende principes is het goed mogelijk om het een naar het ander om te zetten. Daarnaast kunnen we met ETL software tegelijkertijd ook controles uitvoeren en rapportages genereren. Dus naast omzettingen is er een aanvullende meerwaarde. Mogelijk kunnen de prinicipes die hier worden gebruikt ook gebruikt worden om de BIM en GIS terug te brengen naar de gezamenlijke concepten met dezelfde principes.

ETL software is echter een tijdelijke brug. Welke fundament leg jij voor de definitieve brug?